Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59686
Title: Thiết kế hoạt động sắp xếp theo quy luật cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi theo cách tiếp cận STEM
Authors: Nguyễn, Mạnh Tuấn
Lê, Thị Vân
Keywords: Giáo dục STEM
Trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi
Thiết kế hoạt động sắp xếp
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục;Số 503 .-Tr.8-13
Abstract: Giáo dục STEM là một chiến lược quốc gia được đề xuất bởi Hoa Kỳ để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khả năng đổi mới. STEM (Khoa học, Công nghệ, Giáo dục Kĩ thuật và Toán học) nổi lên như một cách tiếp cân mới trong giáo dục, đề đáp lại nhu cầu đổi mới hứng thú học tập của học sinh và khả năng thực hành các kĩ năng trong lĩnh vực STEAM. Các hoạt động STEM có ở khắp mọi nơi trong cuộc sống chúng ta, cung cấp các bài học thực hành và tư duy STEM cho học sinh, thúc đẩy tư duy phản biện và sáng tạo, có ý nghĩa và phù họp với học sinh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59686
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.58 MBAdobe PDF
Your IP: 3.227.240.72


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.