Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59907
Title: Điện mặt trời áp mái - Lựa trọn hợp lý trong phát triển điện tái tạo
Authors: Nguyễn, Anh Tuấn
Keywords: Điện mặt trời áp mái
Lựa trọn hợp lý
Phát triển điện tái tạo
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Năng lượng Việt Nam;Số 166 .- Tr.19-21
Abstract: Mặc dù phải mua điện từ các nguồn điện mặt trời với giá cao hơn giá bán điện bình quân hiện hành, nhưng xuất phát từ lợi ích chung của xã hội, lợi ích của người dân, doanh nghiệp, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã và đang có nhiều hoạt động hỗ trợ, khuyến khích điện mặt trời áp mái. Cụ thể, EVN đã có hướng dẫn tạm thời đối với các dự án điện mặt trời trên mái nhà, trong đó có các hướng dẫn ban đầu để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và tư nhân đầu tư phát triển điện mặt trời áp mái.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59907
ISSN: 2354-1253
Appears in Collections:Năng lượng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.67 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.111.47


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.