Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60033
Title: EVN Đảm bảo cung cấp điện trong các điều kiện bất thường
Authors: Nguyễn, Anh Tuấn
Keywords: EVN Đảm bảo
Cung cấp điện
Điều kiện bất thường
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Năng lượng Việt Nam;Số 167+168 .- Tr.24-25
Abstract: Trong khoảng cuối năm 2018 đến nay, trên các phương tiện truyền thông lại dấy lên các quan ngại về nguy cơ thiếu điện trong năm 2019 và các năm sau. Đã có những lý giải do hàng loạt nhà máy nhiệt điện than đang được xây dựng, cũng như đang chuẩn bị đầu tư ở miền Nam bị chậm so với lịch trình đã đăng ký và được duyệt. Nhưng còn một quan ngại nữa, là khả năng đảm bảo nhiên liệu đầu vào cho các nhà máy điện đang vận hành, cũng như chuẩn bị xây dựng... Vậy thực tế thế nào? Tạp chí Năng lượng Việt Nam xin được phân tích cụ thể dưới đây.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60033
ISSN: 2354-1253
Appears in Collections:Năng lượng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.53 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.209.138


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.