Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60137
Title: Một số giải pháp thúc đẩy ngành du lịch tỉnh Quảng Bình
Authors: Nguyễn, Thị Phương Thảo
Keywords: Một số giải pháp thúc đẩy ngành du lịch
Tỉnh Quảng Bình
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 11 .- Tr.83-85
Abstract: Là vùng đất giàu tài nguyên du lịch, những năm gần đây, hoạt động du lịch của tỉnh Quảng Bình đã có nhiều khởi sắc, hạ tầng du lịch được đầu tư và bước đầu khai thác hiệu quả, các loại hình du lịch ngày càng phát triển, khách du lịch đến Quảng Bình ngày một tăng. Để du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Quảng Bình cần tiếp tục nâng cao Chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh liên kết với các trung tâm du lịch của cả nước... trong thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60137
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.56 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.