Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60156
Title: Hiệu quả triển khai các công cụ marketing của chuỗi Vinmart+ theo đánh giá của khách hàng
Authors: Nguyễn, Bảo Ngọc
Keywords: Cửa hàng tiện ích
Các công cụ marketing
Chuỗi cửa hàng tiện ích
Vinmart+
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 12 .- Tr.16-18
Abstract: Trên cơ sở phỏng vấn khách hàng - người tiêu dùng mua sắm tại chuỗi Vinmart của Vincomerce trên địa bàn TP. Hà Nội, nghiên cứu đưa ra những nhận định, đánh giá thực trạng triển khai các công cụ marketing chủ yếu. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai các công cụ marketing của chuỗi Vinmart* nói riêng và các chuỗi cửa hàng tiện ích cạnh tranh trên địa bàn Thành phố nói chung.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60156
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.71 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.