Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60161
Title: Chính sách y tế đối với dân tộc Cống và Sila ở huyện Mường Tè và Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu
Authors: Lê, Minh Anh
Phạm, Thị Thu Hà
Keywords: Chính sách y tế
Dân tộc Cống
Dân tộc Si La
Mường Tè
Nậm Nhùn
Lai Châu
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á;Số 06 .- Tr.76-84
Abstract: Cống và Si La là hai tộc người có dân số rất ít ở nước ta, tập trung chủ yếu ở xã Nậm Khao, Can Hồ (huyện Mường Tè) và xã Nậm Chà (huyện Nậm Nhùn), tỉnh Lai Châu. Theo số liệu điều tra năm 2014, người Cống ở Lai Châu có 1.256 người (chiếm 0,32%), người Si La có 521 người (chiếm 0,14%). Cuộc sống của họ chủ yếu gắn liền với sản xuất nông nghiệp và khai thác các sản vật tự nhiên. Những năm qua, ngành y tế tỉnh Lai Châu đã triển khai nhiều chương trình, chính sách nhằm nâng cao nhu cầu chăm sóc sức khỏe ở các tộc người thiểu số, trong đó có người Cống và Si La ở hai huyện Mường Tè và Nậm Nhùn. Những chính sách này đã giúp cho đồng bào có cơ hội được tiếp cận và hưởng thụ các dịch vụ y tế, hạn chế chuyển tuyến điều trị khi không cần thiết. Tuy nhiên, do địa bàn cư trú của người Cống và Si La ở vùng sâu, vùng xa nên cũng gây ra những khó khăn không nhỏ trong việc triển khai một số chương trình, chính sách y tế. Dựa trên kết quả nghiên cứu tại hai xã Nậm Khao và Can Hồ (huyện Mường Tè) và xã Nậm Chà (huyện Nậm Nhùn), bài viết góp phần cung cấp những tư liệu mới về một số chính sách y tế đối với người Cống và Si La trong bối cảnh hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60161
ISSN: 0868-2739
Appears in Collections:Nghiên cứu Đông Nam Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.86 MBAdobe PDF
Your IP: 18.205.56.183


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.