Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60201
Title: 10 biện pháp chống ô nhiễm do giao thông đô thị
Authors: Nguyễn, Huy Côn
Keywords: 10 biện pháp chống ô nhiễm do giao thông đô thị
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Người xây dựng;Số 03+04 .- Tr.10,12
Abstract: Tình trạng ô nhiễm tại các đô thị trên phạm vi toàn thế giới đã và vẫn là những vấn đề làm đau đầu các chuyên gia về môi trường, các nhà kiến trúc xây dựng và chính quyền các thành phố. Người ta bắt buộc phải nghĩ tới các biện pháp để quản lý đô thị và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Ngay từ đầu thế kỷ XXI, để khắc phục hiểm họa môi trường do giao thông gây ra, đã có mười biện pháp chủ yếu, đó là:
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60201
ISSN: 0866-8531
Appears in Collections:Người Xây dựng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.34 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.145.223


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.