Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60264
Title: Nâng cao năng lực giảng viên tại các trường đại học thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Authors: Trần, Hùng
Nguyễn, Thị Vân Anh
Keywords: Nâng cao năng lực giảng viên
Tại các trường đại học thuộc Bộ Lao động
Thương binh và Xã hội
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 13 .- Tr.44-46
Abstract: Hiện nay, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) đang trực tiếp quản lý 4 trường đại học là: Lao động - Xã hội (LĐXH); Sư phạm Kỹ thuật (SPKT) Nam Định; SPKT Vinh và SPKT Vĩnh Long. Các trường đại học này đã có nhiều năm làm công tác đào tạo, với bề dày kinh nghiệm trong đào tạo trình độ trung cấp và cao đẳng. Tuy nhiên, cả 4 trường đều mới được nâng cấp từ trường cao đẳng lên đại học được trên dưới 10 năm gần đây và vẫn còn nhiều hạn chế trong hoạt động, nhất là về chất lượng giảng viên. Bài viết đánh giá năng lực chuyên môn của đội ngũ giảng viên trong các trường đại học thuộc Bộ LĐTB&XH, từ đó đề xuất một số giải pháp khắc phục hạn chế trong thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60264
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.86 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.54.67


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.