Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60298
Title: Dùng cơ học để sản xuất nước sạch
Authors: Hoàng Kim
Keywords: Dùng cơ học
Sản xuất nước sạch
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thế giới vi tính;Số 316 .- Tr.9
Abstract: Không lõi lọc, không hóa chất, không điện năng là 3 đặc điểm trọng yếu của công nghệ này trong việc đảm bảo cung cấp nước sạch cho sinh hoạt và sản xuất.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60298
ISSN: 1859-1817
Appears in Collections:Thế giới vi tính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
599.73 kBAdobe PDF
Your IP: 3.235.179.111


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.