Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/603
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ thẻ ATM tại Eximbank - Chi nhánh Cần Thơ
Authors: Phước, Minh Hiệp
Trần, Thị Trúc Mai
Keywords: Sự hài lòng
Eximbank
Chất lượng dịch vụ
Thẻ ATM
Chi nhánh Cần Thơ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Kinh tế và Dự báo;Số 6 .- Tr.26-29
Abstract: Bài viết nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ thẻ ATM tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank)- Chi nhánh Cần Thơ. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 5 nhân tố tác động cùng chiều lên sự hài lòng, bao gồm: đảm bảo; đáp ứng; phương tiện hữu hình; đồng cảm; tin cậy. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, các tác giả có một hàm ý quản trị đối với ngân hàng Eximbank - Chi nhánh Cần Thơ nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ ATM.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/603
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_336.78 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.176.80


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.