Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/605
Nhan đề: Sự hài lòng của hộ nông dân đối với dịch vụ cho vay của các tổ chức tài chính vi mô trên địa bàn tỉnh Thanh hóa
Tác giả: Phạm, Thị Bích Thu
Lê, Huy Chính
Từ khoá: Sự hài lòng
Hộ nông dân
Dịch vụ cho vay
Tổ chức tài chính vi mô
Thanh Hóa
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Kinh tế và Dự báo;Số 6 .- Tr.30-34
Tóm tắt: Nghiên cứu sử dụng bộ thang đo chất lượng dịch vụ SERQUAL nhằm đánh giá sự hài lòng của hộ nông dân đối với dịch vụ cho vay của các tổ chức tài chính vi mô (TCVM) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Thông qua khảo sát 170 hộ nông dân đã sử dụng dịch vụ cho vay của các tổ chức TCVM, nghiên cứu chỉ ra rằng, độ tin cậy và chi phí dịch vụ cho vay là hai nhân tố ảnh hưởng mạnh nhất đến sự hài lòng của đối tượng khảo sát. Từ đó, bài viết đưa ra một số gợi ý cho tổ chức TCVM trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ cho vay nhằm nâng cao sự hài lòng của hộ nông dân đối với dịch vụ này.
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/605
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_379.97 kBAdobe PDFXem
Your IP: 52.205.167.104


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.