Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/605
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPhạm, Thị Bích Thu
dc.contributor.authorLê, Huy Chính
dc.date.accessioned2018-04-18T03:19:48Z-
dc.date.available2018-04-18T03:19:48Z-
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn0866-7120
dc.identifier.urihttp://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/605-
dc.description.abstractNghiên cứu sử dụng bộ thang đo chất lượng dịch vụ SERQUAL nhằm đánh giá sự hài lòng của hộ nông dân đối với dịch vụ cho vay của các tổ chức tài chính vi mô (TCVM) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Thông qua khảo sát 170 hộ nông dân đã sử dụng dịch vụ cho vay của các tổ chức TCVM, nghiên cứu chỉ ra rằng, độ tin cậy và chi phí dịch vụ cho vay là hai nhân tố ảnh hưởng mạnh nhất đến sự hài lòng của đối tượng khảo sát. Từ đó, bài viết đưa ra một số gợi ý cho tổ chức TCVM trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ cho vay nhằm nâng cao sự hài lòng của hộ nông dân đối với dịch vụ này.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesKinh tế và Dự báo;Số 6 .- Tr.30-34
dc.subjectSự hài lòngvi_VN
dc.subjectHộ nông dânvi_VN
dc.subjectDịch vụ cho vayvi_VN
dc.subjectTổ chức tài chính vi môvi_VN
dc.subjectThanh Hóavi_VN
dc.titleSự hài lòng của hộ nông dân đối với dịch vụ cho vay của các tổ chức tài chính vi mô trên địa bàn tỉnh Thanh hóavi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_379.97 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.