Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60804
Title: Năng lượng biển ở Việt Nam và hành trình khảo sát nghiên cứu
Authors: Hoàng Anh
Keywords: Năng lượng biển ở Việt Nam
Khảo sát nghiên cứu
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên & Môi trường;Số 06 .- Tr.47-48
Abstract: Đứng thứ 32 trong tổng số 156 quốc gia có biển, do đó, nước ta có tiềm năng năng lượng biển rất lớn, đặc biệt phải kể đến hai nguồn năng lượng khả quan nhất, đó là: Gió và sóng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60804
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.19 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.59.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.