Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60805
Title: Giải pháp quản lý hiệu quả chất thải rắn công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Authors: Trần, Thị Thùy Trang
Keywords: Chất thải rắn công nghiệp
Hiệu quả quản lý
Giải pháp quản lý
Đà Nẵng
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 591 .- Tr.143-144
Abstract: Sau khi trở thành đơn vị hành chính trực thuộc Trung Ương, nền kinh tế Đà Nẵng nói chung và ngành công nghiệp nói riêng đã liên tục tăng trưởng làm cho khối lượng chất thải rắn công nghiệp (CTRCN) của thành phố tăng nhanh. Trong khi đó, CTRCN có liên quan đến các nhóm bệnh chính như nhiễm trùng đường hô hấp, nhiễm trùng đường tiêu hóa, bệnh lý ngoài da, nhiễm trùng mắt...Do vậy, để giảm thiểu chất thải, tái sử dụng, xử lý và xây dựng các bãi chôn lắp chất thải rắn công nghiệp là yêu cầu cấp bách của thành phố trong thời gian tới để bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60805
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
692.59 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.