Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60814
Title: Giải pháp khai thác tài nguyên nhân văn trong phát triển du lịch Hà Tĩnh
Authors: Trương, Thuận Yến
Keywords: Tài nguyên nhân văn
Du lịch
Giải pháp khai thác
Hà Tĩnh
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 591 .- Tr.147-148
Abstract: Tài nguyên du lịch nói chung và tài nguyên du lịch nhân văn nói riêng là một trong những nền tảng cơ bản để phát triền du lịch của mỗi địa phuơng. Hà Tĩnh thường được ví là vùng đất địa linh nhân kiệt, đi đôi với các giá trị nhân văn phong phú, đây chính là cơ sở để Hà Tĩnh khai thác du lịch bền vững nếu có được những biện pháp thích hợp trong việc khai thác những lợi thế của nguồn tài nguyên nhân văn trong phát triển du lịch của địa phương.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60814
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
688.01 kBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.