Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60844
Title: Cải thiện chất lượng nguồn nước và vệ sinh môi trường
Authors: Tâm Phương
Keywords: Cải thiện chất lượng nguồn nước
Vệ sinh môi trường
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên & Môi trường;Số 07 .- Tr.26-27
Abstract: Hiện nay, trong bối cảnh BĐKH, gia tăng nhu cầu sử dụng nước và ô nhiễm nguồn nước ngày càng diễn ra phức tạp thì việc hướng đến hiệu quả sử dụng nước và bảo đảm nguồn cung nước sạch là một trong những vấn đề ưu tiên hàng đầu. Nhân sự kiện Ngày Nước thế giới năm 2019, Tạp chí TN&MT đã có cuộc trao đổi với ông Châu Trần Vĩnh - Phó Cục trưởng Cục Quản lý TNN xung quanh vấn đề này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60844
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.42 MBAdobe PDF
Your IP: 52.203.18.65


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.