Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6095
Title: Phát triển dịch vụ truyền hình trả tiền của Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam: Thực trạng và một số giải pháp
Authors: Nguyễn, Thị Hoàng Phương
Keywords: Dịch vụ truyền hình trả tiền
Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Thương mại;Số 115 .- Tr.56-64
Abstract: Truyền hình trả tiền đang là xu thế phát triển tất yếu của xã hội hiện đại và có khả năng đáp ứng các nhu cầu thông tin giải trí đa dạng và ngày càng cao của người dân. Qua điều tra thực tế tại Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam, còn một số bất cập cần sớm khắc phục như sự phân tán và bất cập về năng lực biên tập các chương trình nước ngoài; việc cung cấp dịch vụ truyền hình theo yêu cầu, truyền hình online còn chưa kịp thời, chưa có đầu tư nội dung rõ ràng cho việc phát triển kinh doanh nội dung số, chính sách cấp phép truyền hình trả tiền theo địa bàn hành chính tỉnh, thành phố đến nay cũng đã bộc lộ hạn chế; thiếu chính sách thúc đẩy phát triển truyền hình trả tiền theo hướng thị trường... Bài viết đề cập đến một số vấn đề lý luận về phát triển dịch vụ truyền hình trả tiền; thực trạng phát triển dịch dụ truyền hình trả tiền của Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam và đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển dịch vụ truyền hình trả tiền của Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6095
ISSN: 1859-3666
Appears in Collections:Khoa học Thương mại (Journal of Trade science)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.42 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.234.211.61


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.