Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61061
Nhan đề: Biện pháp quản lý quá trình dạy học của tổ trưởng tổ chuyên môn ở các trường trung học phổ thông huyện Cái Bè, Tỉnh Tiền Giang
Tác giả: Phạm, Hoàng Lâm
Từ khoá: Quản lý quá trình dạy học
Tổ trưởng tổ chuyên môn
Trường trung học phổ thông
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 38 .- Tr.14-19
Tóm tắt: Quản lý quá trình dạy học là một trong những nhiệm vụ cốt lõi của cán bộ quản lý trường học, kết quả quản lý góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Nhận thức tầm quan trọng của công tác quản lý này, trên cơ sở chỉ rõ vai trò, nhiệm vụ của tổ trưởng tổ chuyên môn trường trung học phổ thông, tác giả bài báo phác họa thực trạng quản lý và đề xuất một số biện pháp quản lý quá trình dạy học của tổ trưởng tổ chuyên môn các trường trung học phổ thông huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61061
ISSN: 0866-7675
Bộ sưu tập: Khoa học ĐH Đồng Tháp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.21 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.