Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61061
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPhạm, Hoàng Lâm-
dc.date.accessioned2021-08-11T09:10:18Z-
dc.date.available2021-08-11T09:10:18Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.issn0866-7675-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61061-
dc.description.abstractQuản lý quá trình dạy học là một trong những nhiệm vụ cốt lõi của cán bộ quản lý trường học, kết quả quản lý góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Nhận thức tầm quan trọng của công tác quản lý này, trên cơ sở chỉ rõ vai trò, nhiệm vụ của tổ trưởng tổ chuyên môn trường trung học phổ thông, tác giả bài báo phác họa thực trạng quản lý và đề xuất một số biện pháp quản lý quá trình dạy học của tổ trưởng tổ chuyên môn các trường trung học phổ thông huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 38 .- Tr.14-19-
dc.subjectQuản lý quá trình dạy họcvi_VN
dc.subjectTổ trưởng tổ chuyên mônvi_VN
dc.subjectTrường trung học phổ thôngvi_VN
dc.titleBiện pháp quản lý quá trình dạy học của tổ trưởng tổ chuyên môn ở các trường trung học phổ thông huyện Cái Bè, Tỉnh Tiền Giangvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.21 MBAdobe PDF
Your IP: 54.198.139.112


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.