Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61069
Title: Cung cấp nước sạch và thất thoát nước tại Thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Võ, Anh Tuấn
Keywords: Cung cấp nước sạch
Thất thoát nước
Thành phố Hồ Chí Minh
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên & Môi trường;Số 11 .- Tr.17-20
Abstract: Tài nguyên nước (TNN) sạch là một nguồn tài nguyên vô cùng quý giá và hữu hạn, ngày nay dưới tác động của nhiều yếu tố chính vì vậy việc khai thác và sử dụng hợp lý TNN một cách có hiệu quả đang là yêu cầu cấp thiết. Vì vậy, việc duy trì tỷ lệ thất thoát nước sạch trên hệ thống cấp nước cần phải được nghiên cứu và duy trì ở mức phù hợp nhất có thể. Theo thống kê tỷ lệ thất thoát nước sạch vào năm 2008 khoảng 45-50% (trên tổng còng suất cung cấp nước 1.500.000 m3/ng.đ) đến năm 2015 giảm còn khoảng 30% (trên tổng công suất phát nước 2.100.000 m3/ng.đ) của Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn (SAWACO) là một trong những nỗ lực rất lớn của ngành nước TP. Hồ Chí Minh trong việc quản lý vận hành hệ thống cấp nước. Việc thu thập dữ liệu và nghiên cứu thực tế cho mạng lưới cấp nước hiện hữu, tiến hành mô hình thực nghiệm, nghiên cứu và xử lý số liệu thống kê của các mẫu... với các dụng cụ, thiết bị thí nghiệm chuyên ngành chống thất thoát nước như tiền định vị, tương quan âm, khuếch đại âm, thiết bị dò tìm ống gang và ống nhựa, thiết bi thu nhận dữ liệu lưu lượng và áp lực, van điều tiết lưu lượng và áp lực, van xả khí, lưu lượng kế siêu âm, lưu lượng kế đện từ, đồng hồ thể tích cấp C, đồng hồ da tia cấp B, đồng hồ Voltman, đồng hồ Compound... nhằm tìm hiểu các nguyên nhân gây thất thoát nước sạch cũng nghiên cứu giải pháp kỹ thuật, quản lý, công nghệ thích hợp nhằm giảm thiểu thất thoát nước cho mạng lưới cấp nước hiện hữu SAWACO, với các đặc trưng riêng, các vùng cấp nước có áp lực, lưu lượng cao và thấp, ảnh hưởng của các yếu tố tự nhiên, kỹ thuật, vật liệu..
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61069
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.35 MBAdobe PDF
Your IP: 23.20.20.52


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.