Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61160
Title: Đô thị Logistics Vùng kinh tế phía Nam
Authors: Thu Sương
Keywords: Đô thị Logistics
Vùng kinh tế phía Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Vietnam Logistics Review;Số 135+136 .- Tr.64-65
Abstract: Chính phủ đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, gồm 8 tỉnh thành: Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai và TP, HCM. Một trong những điểm mới so với quy hoạch cũ là lĩnh vực logistics được quan tâm, chú trọng hơn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61160
ISSN: 2354-0796
Appears in Collections:Vietnam Logistics review

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.14 MBAdobe PDF
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.