Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61188
Title: Thực trạng an ninh chính trị biên giới Việt Nam – Campuchia
Authors: Nguyễn, Huy Hoàng
Trần, Xuân Hiệp
Keywords: An ninh chính trị
Biên giới
Việt Nam
Campuchia
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á;Số 07 .- Tr.23-32
Abstract: Trong những năm gần đây, Việt Nam và Campuchia tích cực tham gia quan hệ hợp tác trên nhiều khu vực, trong đó nổi bật là quan hệ an ninh chính trị. Nhằm xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định và phát triển, Chính phủ hai nước cùng với các bộ, ban ngành, đặc biệt là các địa phương có chung đường biên giới đã ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác để đảm bảo an ninh, chính trị khu vực biên giới. Bài viết tập trung phân tích tình hình an ninh chính trị khu vực biên giới cũng như thực trạng hợp tác giữa hai nước, đồng thời ra những phương pháp nhằm đảm bảo an ninh chính trị đường biên giới Việt Nam – Campuchia.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61188
ISSN: 0868-2739
Appears in Collections:Nghiên cứu Đông Nam Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.78 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.