Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61217
Title: Sông Côn mùa Tết
Authors: Anh Huy
Keywords: Sông Côn mùa Tết
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Vietnam Logistics Review;Số 135+136 .- Tr.116-118
Abstract: Quê tôi ở thị trấn Phú Phong, miền đất võ Tây Sơn - nơi có dòng sông Côn chảy ngang qua lòng phố thị trước khi đổ về đầm Thị Nại và ra biển. Con sông gắn liền với bao ký ức học trò, những ngày trẻ thơ cơ cực của tôi.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61217
ISSN: 2354-0796
Appears in Collections:Vietnam Logistics review

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.7 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.