Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61230
Title: Nợ công tăng cao - nguy cơ đẩy thế giới vào vòng khủng hoảng mới
Authors: Thái, Văn Long
Phạm, Hồng Kiên
Keywords: Nợ công
Khủng hoảng kinh tế
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 05 .- Tr.125-129
Abstract: Báo cáo kinh tế toàn cầu của Quỹ Tiền tệ quốc tế cho thấy, năm 2019, triển vọng kinh tế toàn cầu sẽ ảm đạm, tăng trưởng giảm, trong khi nhiều yếu tố bất định tăng, như: chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, sự khó lường trong chính sách của Mỹ, tốc độ tăng trưởng của châu Á chậm lại, nhiều Ngân hàng Trung ương trên thế giới tăng lãi suất liên tục, V.V.. Trong bối cảnh đó, nợ công được xem là “quả bom hẹn giờ” có thể phát nổ, tàn phá nhiều nến kinh tế và và thậm chí đẩy thế giới và vòng xoáy khủng hoảng mới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61230
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:Lý luận Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.23 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.