Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61236
Title: Chính sách hỗ trợ tiếp cận tài chính cho doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Thái Lan
Authors: Nguyễn, Tuấn Anh
Keywords: Tiếp cận tài chính
SME
Thái Lan
Gọi vốn cộng đồng
Vốn mạo hiểm
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á;Số 07 .- Tr.53-62
Abstract: Kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á 1997 – 98, khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) được xem là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế Thái Lan. Vị trí và vai trò của SME không chỉ thể hiện ở quy mô, số lượng mà còn ở việc đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và giảm nghèo của quốc gia này. Một trong những nhân tố quan trọng ảnh hưởng tới sự phát triển SME giai đoạn qua đó là chính sách hỗ trợ SME của chính phủ, trong đó đặc biệt là chính sách hỗ trợ tiếp cận tài chính. Bài viết tập trung làm rõ những chính sách của chính phủ Thái Lan nhằm tăng cường khả năng tiếp cận tài chính cho các SME; trên cơ sở này đưa ra một số gợi mở mang tính tham khảo cho Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61236
ISSN: 0868-2739
Appears in Collections:Nghiên cứu Đông Nam Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.42 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.