Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61310
Title: Dịch vụ logirtics Việt Nam: Cánh cửa đã mở
Authors: Trần, Trình Lãm
Keywords: Dịch vụ logirtics Việt Nam
Cánh cửa đã mở
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Vietnam Logistics Review;Số 137 .- Tr.22-23
Abstract: Quyết định 200/QĐ-TTg ngày 14/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025 đã mở ra một giai đoạn mới cho sự phát triển logistics ở nước ta. Tuy nhiên, để nắm bắt thời cơ phát triển, các doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam còn phải đối diện những khó khăn, thách thức phải vượt qua.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61310
ISSN: 2354-0796
Appears in Collections:Vietnam Logistics review

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.17 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.