Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61356
Title: Đèo Cả Chuyên gia gỡ "nút thắt" Các dự án giao thông
Authors: Quang Thành
Keywords: Đèo Cả Chuyên gia gỡ
Nút thắt
Các dự án giao thông
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Vietnam Logistics Review;Số 137 .- Tr.40-42
Abstract: Con đường trở thành nhà đầu tư BOT "thần tốc" và hiệu quả hàng đầu Việt Nam của Tập đoàn Đèo Cả (DCG) thật đặc biệt. Điều đặc biệt đó đến từ hoàn cảnh tiếp cận các dự án hoặc gặp khó trong thu xếp vốn, tranh chấp, vướng vào các đối tượng liên quan đến các vụ án hình sự... dẫn đến không thể triển khai, sau đó cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, nhà đầu tư đề xuất Đèo Cả tham gia.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61356
ISSN: 2354-0796
Appears in Collections:Vietnam Logistics review

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.65 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.