Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61360
Title: Hoạt động kho vận bền vững
Authors: Huỳnh, Đăng Khoa
Trần, Thị Bích Nhung
Keywords: Hoạt động kho vận bền vững
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Vietnam Logistics Review;Số 137 .- Tr.54-55
Abstract: Hoạt động kho vận đảm nhiệm nhiều hoạt động chức năng và vai trò khác nhau chứ không đơn thuần là lưu trữ hàng hóa. Hoạt động kho vận bền vững nhằm hướng đến các mục tiêu bền vững trong hoạt động logistics. Để quản trị kho vận hiệu quả và bền vững đòi hỏi phải có sự tổng hòa của nhiều yếu tố.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61360
ISSN: 2354-0796
Appears in Collections:Vietnam Logistics review

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.21 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.