Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/614
Title: Tác động của giá trị thương hiệu xe máy Honda tới sự hài lòng của người tiêu dùng tại TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp
Authors: Huỳnh, Quốc Tuấn
Trần, Ngọc Tú
Keywords: Giá trị thương hiệu
Sự hài lòng
Xe máy
Honda
Thành phố Cao lãnh
Đồng Tháp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Kinh tế và Dự báo;Số 03.- Tr 35-38
Abstract: Dựa trên khỏa sát 200 người tiêu dùng đang sinh sống tại TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích định lượng nhằm xác định tác động của giá trị thương hiệu xe máy Honda tới Sự hài lòng của người tiêu dùng. Kết quả nghiên cứu cho thấy 03 yếu tố tác động đến sự hài lòng của người tiêu dùng tại TP. Cao Lãnh, gồm: liên tưởng thương hiệu; trung thành thương hiệu; nhận biết thương hiệu. Trong đó, liên tưởng thương hiệu là yếu tố quyết định quan trọng nhất đến sự hài lòng của người tiêu dùng.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/614
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_330.66 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.