Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61432
Title: Truyện cười dân gian Khmer trong đời sống thực tại
Authors: Hồ, Quốc Hùng
Huỳnh, Vũ Lam
Keywords: Truyện cười dân gian
Khmer
Tín ngưỡng phồn thực
Phật giáo
Diễn xướng truyện kể
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Văn học;Số 07 .- Tr.31-41
Abstract: Truyện cười có một vị trí không thể thiếu trong đời sống văn hóa tinh thần của người Khmer Nam Bộ. Truyện cười Khmer cho thấy sự hài hòa giữa văn hóa tín ngưỡng và sinh hoạt đời thường. Sự đan cài nhiều lớp văn hóa bên cạnh tín ngưỡng phồn thực có tinh thần giáo lý nhà Phật và những cảm hứng dung dị của cuộc đời làm cho truyện cười Khmer có khí vị độc đáo, giàu ý nghĩa nhân sinh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61432
ISSN: 0494 - 6928
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.85 MBAdobe PDF
Your IP: 54.144.55.253


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.