Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61462
Nhan đề: Một góc nhìn khác về khu vực có vốn đầu tư nước ngoài
Tác giả: Nguyễn, Quang Thái
Bùi, Kiều Anh
Bùi, Trinh
Từ khoá: Một góc nhìn khác về khu vực
Có vốn đầu tư nước ngoài
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 16 .- Tr.18-21
Tóm tắt: Bài viết này đánh giá thực trạng đóng góp của khu vực FDI, kỳ vọng của nước ta đối với doanh nghiệp FDI, đồng thời đưa ra những ra những cảnh báo đối với khu vực doanh nghiệp nội địa, cũng như làm thế nào để có những chính sách kinh tế phù hợp đối với tất cả các khu vực doanh nghiệp, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các doanh nghiệp ngoại với lợi ích của quốc gia.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61462
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.2 MBAdobe PDF
Your IP: 54.211.101.93


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.