Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61508
Title: Phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn huyện cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh
Authors: Lê, Thanh Thảo
Keywords: Phát triển kinh tế tư nhân
Huyện cầu Ngang
Tỉnh Trà Vinh
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 16 .- Tr.111-113
Abstract: Trong những năm qua, phát triển kinh tế tư nhân ở huyện cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội của Huyện theo hướng bền vững. Tuy nhiên, sự phát triển này cũng đang bộc lộ một số hạn chế, như: quy mô nhỏ nên chậm đổi mới công nghệ, sức cạnh tranh trên thị trường kém... Thực trạng này đòi hỏi phải có một số giải pháp nhằm hạn chế những tác động tiêu cực để thúc đẩy khu vực này tiếp tục phát triển, đóng góp nhiều hơn nữa cho kinh tế huyện cầu Ngang.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61508
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.71 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.180.255


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.