Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61625
Title: Những chuyển biến trong quan hệ của Philippines với Trung Quốc thời kỳ tổng thống Rodrigo Duterte
Authors: Dương, Văn Huy
Keywords: Philippines
Trung Quốc
Quan hệ Philippines – Trung Quốc
Tổng thống Rodrigo Duterte
Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI)
Đông Nam Á
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 07 .- Tr.21-41
Abstract: Bài viết phân tích góp phần làm rõ sự điều chỉnh trong chính sách đối ngoại của Philippines đối với Trung Quốc thời kỳ Tổng thống Rodrigo Duterte. Trong đó, bài viết phân tích nguyên nhân và thực tiễn chuyển biến trong quan hệ giữa Philippines và Trung Quốc kể từ khi Tổng thống Philippines Duterte thực hiện “phá băng’ trong quan hệ Bắc Kinh từ năm 2016. Theo đó, bài viết làm rõ những chuyển biến các lĩnh vực cụ thể như chính trị - ngoại giao và vấn đề Biển Đông, chuyển biến trong trong lĩnh vực kinh tế, trong lĩnh vực quốc phòng – an ninh cũng như trong lĩnh vực trao đổi về mặt con người. Bài viết cũng làm rõ việc điều chỉnh trong quan hệ của Philippines với Trung Quốc thời kỳ Tổng thống Duterte cũng với mục đích thích ứng một cách linh hoạt hơn trong bối cảnh tương tác quyền lực giữa các cường quốc hiện nay, nhất là sự trỗi dậy và gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc thời kỳ mới. Tuy nhiên, bên cạnh những thành công mà ông Duterte gặt hái được trong việc gia tăng quan hệ với Trung Quốc thì ông cũng phải đối diện với những thách thức không hề nhỏ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61625
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
9.77 MBAdobe PDF
Your IP: 54.224.117.125


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.