Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6202
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTriệu, Thị Thu Hằng-
dc.date.accessioned2019-01-09T08:21:42Z-
dc.date.available2019-01-09T08:21:42Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn0866-7120-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6202-
dc.description.abstractBài viết thực hiện nghiên cứu định lượng nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng thanh khoản của các doanh nghiệp sản xuất, chế biến thực phẩm. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ các báo cáo tài chính đã được kiểm toán của 48 doanh nghiệp ngành sản xuất, chế biến thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến 2015. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 5 nhân tố ảnh hưởng đến khả năng thanh khoản của các doanh nghiệp ngành sản xuất, chế biến thực phẩm là: quy mô; tỷ suất sinh lời trên doanh thu thuần; tỷ lệ vốn lưu động; tỷ suất sinh lời của tài sản; tỷ lệ nợ. Các kết luận đều có ý nghĩa thống kê ở mức 5%.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 15 .- Tr.45-48-
dc.subjectNhân tốvi_VN
dc.subjectKhả năng thanh khoảnvi_VN
dc.subjectDoanh nghiệpvi_VN
dc.subjectSản xuất chế biến thực phẩmvi_VN
dc.subjectNiêm yếtvi_VN
dc.subjectThị trường chứng khoán Việt Namvi_VN
dc.titleKhả năng thanh khoản của doanh nghiệp sản xuất chế biến thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoánvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_312.61 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.158.251.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.