Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62147
Title: Tác động của môi trường gia đình đến tình trạng rối loạn lo âu và trầm cảm của học sinh trung học phổ thông
Authors: Lê, Thị Thanh Hương
Keywords: Môi trường gia đình
Rối loạn lo âu của học sinh THPT
Trầm cảm của học sinh THPT
Học sinh THPT
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tập chí Tâm lý học;Số 06 .- Tr.3-16
Abstract: Mục đích của nghiên cứu là tìm hiểu tác động của môi trường gia đình đến tình trạng rối loạn lo âu, trầm cảm của học sinh trung học phổ thông. Bảng hỏi gồm các thang đo có độ tin cậy dao động từ 0,66 đến 0,90 và một số câu hỏi về thông tin người trả lời. Kết quả khảo sát trên 758 học sinh trung học phổ thông tại Hà Nội, Hòa Bình, Thanh Hóa cho thấy, môi trường gia đình, cụ thể, những khía cạnh như bạo lực gia đình, tâm trạng âm tính của bô, đặc biệt là tâm trạng âm tính của mẹ và sự hiểu nhau giữa các thành viên gia đình là những yếu tố có khả năng dự báo ở mức có ý nghĩa thống kê đối với tình trạng rối loạn lo âu và trầm cảm của học sinh trung học phổ thông. Việc giảm thiểu những yếu tố tiêu cực, tăng cường sự hiểu nhau giữa bố, mẹ, con có thể giảm thiểu các biểu hiện không mong muốn ở các con lứa tuổi học sinh THPT.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62147
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.71 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.47.240


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.