Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62148
Title: Mối quan hệ giữa các số đo cơ thể, lòng tự trọng cơ thể và cảm nhân hạnh phúc
Authors: Trương, Thị Khánh Hà
Trần, Hà Thu
Keywords: Lòng tự trọng cơ thể
So đo cơ thế
Cảm nhận hạnh phúc
Sinh viên
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tập chí Tâm lý học;Số 06 .- Tr.17-28
Abstract: Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu trên 696 sinh viên đang học tại các trường đại học ở Hà Nội với độ tuổi trung bình là 20,4 tuồi, trong đó có 208 (29,9%) nam và 488 (70,1%) nữ. Các thang đo Lòng tự trọng cơ thế (Franzoi và Shields, 1984) và thang đo Phổ sức khỏe tinh thần rút gọn (Keyes, 2002) đã được sử dụng. Các chỉ số của cơ thể như trọng lượng, chiều cao và kích cỡ cổ, vai, ngực, eo, hông của sinh viên được hỏi và đo bằng thước dây tại lớp. Các số đo cơ thể được tính theo công thức chung phổ biến trên thế giới. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có mối tương quan giữa các số đo cơ thể và lòng tự trọng cơ thể. Đồng thời, lòng tự trọng cơ thể có mối tương quan thuận với cảm nhận hạnh phúc của sinh viên. Kết quả cũng cho thấy, có một số điểm khác biệt giữa nam và nữ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62148
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.7 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.