Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62222
Title: Đầu tiên là vấn đề đối với con người
Authors: Văn, Thị Thanh Mai
Phùng, Thị Phương Loan
Keywords: Đầu tin là vấn đề
Đối với con người
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 07 .- Tr.37-40
Abstract: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, nhưng giá trị trường tồn và ánh sáng diệu kỳ tỏa ra từ bản Di chúc lịch sử đầy giá trị nhân văn; trong đó, biểu hiện sinh động nhất chính là tình yêu thương sâu sắc đổi với con ngưừi, vì con người vẫn vẹn nguyên ý nghĩa lớn lao và tính thời sự sâu sắc.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62222
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.129.52


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.