Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62398
Title: Ứng dụng mô hình tiếp xúc ma sát Coulumb nghiên cứu ứng suất cục bộ trong đập bê tông đầm lăn
Authors: Nguyễn, Quang Hùng
Keywords: Đập bê tông đầm lăn
Phương pháp phần tử hữu hạn
Ứng suất cục bộ
Tương tác
Ma sát Coulunb
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Số 362 .- Tr.91-96
Abstract: Nghiên cứu này dựa trên việc sử dụng mô hình ma sát Coulumb giữa các lóp vật liệu có tính chất cơ lý khác nhau để mô phỏng thay thể cho mô hình liên tục thường dùng trong phương pháp phần tử hữu hạn. Ví dụ tính toán cho cho kết quả ban đầu về việc xủ lý vấn đề ứng suất cục bộ trong đập bê tông trọng lực nói chung và bê tông RCC nói riêng và nhất là đối với vùng hành lang đập bê tông đầm lăn thông thường sử dụng kết cấu hành lang bằng bê tông cốt thép. Các kết quả nghiên cứu giúp cho hoàn thiện hơn công nghệ tính toán đập bê tông tiếp cận với các kỹ thuật tiên tiến trên thế giới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62398
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.26 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.