Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62579
Title: Xu hướng phát triển sản phẩm, dịch vụ thanh toán xuyên biên giới và các vấn đề đặt ra trong công tác quản lý
Authors: Trần, Thị Thanh Hòa
Keywords: Xu hướng phát triển sản phẩm
Dịch vụ thanh toán xuyên biên giới
Các vấn đề đặt ra trong công tác quản lý
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Ngân hàng;Số 16 .- Tr.49-54
Abstract: Bài viết: Các xu hướng phát triển trên thị trường thanh toán bán lẻ XBG; vấn đề đặt ra trong việc quản lý hoạt động thanh toán XBG - kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62579
ISSN: 0866-7462
Appears in Collections:Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.42 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.211.61


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.