Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62586
Title: Biến đổi khuôn mẫu sản xuất, kinh doanh của hộ gia đình nông thôn; trường hợp một xã ở đồng bằng sông Hồng
Authors: Nguyễn, Đức Chiện
Keywords: Biến đổi xã hội
Khuôn mẫu sản xuất
Kinh doanh
Gia đình nông thôn
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Con người;Số 01 .- Tr.51-64
Abstract: Bài viết: Cơ sở lý luận; câu hỏi nghiên cứu, nguồn dữ liệu và phươmg pháp nghiên cứu; đặc điểm địa lí, kinh tế và dấu mốc của “chuyển đổi kép” ở xã Hải Vân; vài khía cạnh biến đổi khuôn mẫu sản xuất, kinh doanh của hộ gia đình ở xã Hải Vân sau 30 năm đổi mới; bàn luận.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62586
ISSN: 0328-1557
Appears in Collections:Nghiên cứu Con người

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.06 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.