Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62592
Title: Cơ hội đưa hàng Việt vào thị trường toàn cầu
Authors: Thụy Hậu
Keywords: Cơ hội đưa hàng Việt vào thị trường toàn cầu
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Vietnam Logistics Review;Số 139 .- Tr.50-51
Abstract: Ngày 14/1/2019, để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu thông qua thương mại điện tử việc tham gia bán hàng qua Amazon sẽ là cơ hội lớn để giúp doanh nghiệp đưa sản phẩm "Made in Vietnam" đến với người tiêu dùng toàn cầu.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62592
ISSN: 2354-0796
Appears in Collections:Vietnam Logistics review

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.54 MBAdobe PDF
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.