Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62623
Title: Bố trí cán bộ chủ chốt cấp huyện không là người địa phương ở Thành phố Hồ Chí Minh kết quả và kinh nghiệm
Authors: Thành Sáng
Keywords: Cán bộ chủ chốt
Cấp huyện
Người địa phương
Thành phố Hồ Chí Minh
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 09 .- Tr.36-38
Abstract: Trong những năm qua, Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh luôn chú ý bố trí cán bộ chủ chốt cấp huyện, cấp xã không là người địa phương (KLNĐP). Qua đó, từng bước khắc phục tình trạng trì trệ, cục bộ trong công tác cán bộ, đồng thời tạo ra môi trường để thử thách, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ…
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62623
ISSN: 1859-0829
Appears in Collections:Xây dựng Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
947.16 kBAdobe PDF
Your IP: 107.21.85.250


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.