Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6302
Title: Khảo sát tinh hình bệnh trên cá lóc (Channa striata) ở giai đoạn ương giống
Authors: Đặng, Thụy Mai Thy
Kiều, T Cẩm Tiên
Keywords: Bệnh học thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm tìm hiểu thông tin về các bệnh thường gặp và xác định các yếu tố mối nguy dẫn đến bệnh xảy ra trong giai đoạn ương cá lóc. Thông tin được thu thập từ các nguồn ấn phẩm khác nhau và phỏng vấn trực tiếp 30 hộ ương cá lóc ở tỉnh An Giang và Đồng Tháp. Kết quả cho thấy giai đoạn cá hương xuất hiện bệnh do nội kí sinh (85%) và ngoại kí sinh (65%). Giai đoạn cá giống nhiễm bệnh trắng da (75%), xuất huyết (83%), lở loét (71%). Yếu tố mối nguy tác động dẫn đến bệnh xảy ra trong qua trình ương cá lóc là mật độ ương (>3500con/m2).
Description: 12tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6302
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
516.9 kBAdobe PDF
Your IP: 3.92.74.105


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.