Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63176
Title: Nhân vật tôn giáo trong tiều thuyết Việt Nam đương đại
Authors: Dương, Thị Hương
Keywords: Nhân vật tôn giáo
Trong tiều thuyết Việt Nam đương đại
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nhà văn và Tác phẩm;Số 36 .- Tr.161-164
Abstract: Trong các nhân vật văn hóa tâm linh, nhân vật tôn giáo có một vị trí, vai trò quan trọng. Là “cầu nối” giữa các đấng tối cao (Trời, Phật, Chúa) và cõi trần, họ phải đóng vai “người chăm sóc linh hồn”, người tu đạo “đức cao vọng trọng” trong mắt các con chiên, đệ tử theo đạo nhằm bao đảm niềm tin thiêng liêng vào tôn giáo luôn ngự trị trong tâm trí của nhưng người tu hành.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63176
ISSN: 2354-1261
Appears in Collections:Nhà văn và Tác phẩm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
718.06 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.