Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63332
Title: Kết quả bước đầu phẫu thuật nội soi giảm áp hốc mắt điều trị bệnh mắt basedow chèn ép thị thần kinh
Authors: Phạm, Thị Mỹ Hạnh
Nguyễn, Chiến Thắng
Nguyễn, Duy Anh
Phạm, Trọng Văn
Keywords: Phẫu thuật nội soi giảm áp hốc mắt
Bệnh mắt Basedow chèn ép thị thần kinh
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 139, Số 03 .- Tr.153-161
Abstract: Nghiên cứu tiến cứu, được tiến hành trên 14 mắt của 9 bệnh nhân bị bệnh mắt do basedow chèn ép thị thần kinh được phẫu thuật nội soi giảm áp hốc mắt từ tháng 1/2018 đến tháng 1/2020 tại bệnh viện Quân y 103. Kết quả: Mức giảm độ lồi trung bình sau mổ là 2,1 ± 1,03 (1 - 3 mm). Thị lực trước mổ trung bình 0,99 ± 0,72 (0,1 – 2,0) (logMar). Sau mổ thị lực trung bình 0,52 ± 0,46 (0 - 2) (logMar). Thị lực tăng trung bình tương đương với 4 dòng Snellen. Thị lực cải thiện ở 9 mắt, không đổi ở 5 mắt, không mắt nào giảm thị lực. Có 10/14 mắt có cải thiện thị trường rõ rệt, 6/8 mắt tổn thương sắc giác phục hồi hoàn toàn. Thị lực sau phẫu thuật tốt hơn tương quan đáng kể với thị lực tốt trước phẫu thuật (r = 0,713, p =0,014), gai thị bạc màu tương quan nghịch với thị lực tốt sau phẫu thuật (r = 0,705, p = 0,023) nhưng tuổi, độ lồi, và giá trị MD trên xét nghiệm thị trường không tương quan đáng kể với thị lực sau phẫu thuật. Điểm viêm CAS ≥ 4 sau điều trị corticoid liều xung làm tăng nguy cơ không cải thiện thị lực sau mổ, RR = 3. Không có trường hợp nào bị rò dịch não tủy, hay tổn thương ống lệ mũi. Sau mổ nhìn đôi xuất hiện mới hoặc tăng nặng ở 5/9 bệnh nhân trong đó có 2 bệnh nhân cần phải phẫu thuật lác.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63332
ISSN: 2354-080X
Appears in Collections:Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.94 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.