Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63596
Title: Đảng bộ cơ quan bảo hiểm xã hội Việt Nam học và làm theo Bác
Authors: Nguyễn, Thị Nga
Keywords: Bác
Đảng bộ
Cơ quan
Bảo hiểm xã hội
Học và làm
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 10 .- Tr.47-49
Abstract: Đảng bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam là đảng bộ cấp trên cơ sở, lãnh đạo các tổ chức đảng trực thuộc, cán bộ, đảng viên và người lao động trong cơ quan thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị về tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT); tổ chức thu, chi chế độ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); quản lý và sử dụng các quỹ BHXH, BHTN, BHYT; thanh tra chuyên ngành việc đóng BHXH, BHTN, BHYT theo quy định. Ngành BHXH trực tiếp thực thi các nhiệm vụ về an sinh xã hội, thường xuyên tiếp xúc với người dân, các đơn vị sử dụng lao động, vì vậy, Đảng ủy Cơ quan BHXH Việt Nam luôn chú trọng việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63596
ISSN: 1859-0829
Appears in Collections:Xây dựng Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
584.38 kBAdobe PDF
Your IP: 54.204.73.51


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.