Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63721
Title: Lý luận và thực tiễn xây dựng đảng của Đảng cộng sản Việt Nam
Authors: Phan, Kim Nga
Keywords: Lý luận
Thực tiễn
Xây dựng Đảng
Đảng cộng sản Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Triết học;Số 08 .- Tr.32-43
Abstract: Trong thời đại mới, những vấn đề và thách thức mà Đảng Cộng sản Việt Nam cùng Đảng Cộng sản Trung Ọuốc phải đối mặt có sự tương đồng nhất định, ngoài việc tiếp tục cải thiện các biện pháp khác nhau trong xây dựng Đảng, cả hai Đảng đều nên chú trọng hơn nữa vào công tác xây dựng đảng viên như Đảng Cộng sản Việt Nam đang thực hiện.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63721
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Ngôn ngữ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.11 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.