Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63733
Title: KTS Nguyễn Tuấn Anh không gian sáng tạo kết nối cộng đồng kiến trúc!
Authors: Trúc Linh
Keywords: KTS Nguyễn Tuấn Anh
Không gian sáng tạo
Kết nối cộng đồng kiến trúc
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc;Số 293 .- Tr.24
Abstract: Đó là chia sẻ của KTS Nguyễn Tuấn Anh, Giám đốc thiết kế ATEK Architects, người đang theo đuổi việc thiết lập những không gian sáng tạo dành cho cộng đồng kiến trúc, ở đó các KTS là những nhân tố sáng tạo trong một môi trường hợp tác, tương tác đa dạng, nhằm tìm đến những giá trị tỉ mới mẻ, đồng thời tạo ra những quan hệ mới giữa thực hành sáng tạo, kinh doanh và cộng đồng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63733
ISSN: 0866-8617
Appears in Collections:Kiến trúc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
176.94 kBAdobe PDF
Your IP: 3.237.31.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.