Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63758
Title: Nhà thông minh "Smart home" đôi điều suy nghĩ!
Authors: Nguyễn, Việt Huy
Lê, Thị Hồng Vân
Keywords: Nhà thông minh
Smart home
Đôi điều suy nghĩ
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc;Số 293 .- Tr.72-75
Abstract: Căn hộ thông minh còn khá mới lạ trong điều kiện xây dựng và phát triển ngành nghề xây dựng tại Việt Nam hiện nay, tuy nhiên với các nước phát triển đặc biệt là các nước có nền công nghiệp vượt trội như Mỹ, Nhật, Đức, Pháp... thì việc ứng dụng khoa học công nghệ để biến các công trình bình thường thành các căn hộ thông minh đã tồn tại hơn 10 năm trở lại đây.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63758
ISSN: 0866-8617
Appears in Collections:Kiến trúc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
726.08 kBAdobe PDF
Your IP: 3.235.179.111


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.