Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63793
Title: Tham vọng của Trung Quốc, Lào trong xây dựng đập thủy điện trên sông Mekong và tác động đối với Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Tú Trinh
Keywords: Đập thủy điện
Sông Mekong
Trung Quốc
Lào
Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á;Số 09 .- Tr.29-37
Abstract: Sông Mekong là một trong những con sông lớn nhất trên thế giới, chứa đựng nhiều nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, đóng góp những giá trị kinh tế cho các nước trong lưu vực sông Mekong. Tuy nhiên, do xuất phát từ lợi ích quốc gia, hiện nay Trung Quốc và Lào đã tăng cường xây dựng nhiều dự án thủy điện, ra sức ngăn dòng chảy Mekong nhằm thỏa mãn nhu cầu về phát triển hệ thống thủy điện. Điều này đã và đang gây ra những khó khăn, thách thức rất lớn cho các nước hạ nguồn, trong đó Việt Nam – nước cuối cùng của hạ nguồn sông Mekong nên chịu tác động nặng nề nhất. Do đó, Việt Nam cần thực hiện những giải pháp trước mắt và lâu dài thông qua cơ chế hợp tác song phương và đa phương nhằm giúp cho Việt Nam có thể khắc phục những khó khăn và thách thức trước sự thay đổi của dòng chảy sông Mekong.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63793
ISSN: 0868-2739
Appears in Collections:Nghiên cứu Đông Nam Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.5 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.